Förgylling

Restaurering, renovering och lagning
av skadade tavel- och spegelramar.

Ny- och omförgyllningar av ramar, gipsfigurer och andra föremål.

Alla arbeten utföres traditionsenligt och efter de gamla förgyllarkonstens kunskaper.

Nästan allt går att förgylla – bara fantasin sätter gränserna.

Vi älskar utmaningar